Privacy & klachten

Privacy

Het is ons nadrukkelijke  streven  dat je persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk behandeld worden. De informatie die je geeft via het aanmeldformulier is alleen bedoeld om contact met je te kunnen opnemen in het kader van de behandeling en wordt niet gedeeld met derden.

De  gespreksverslagen,  rapportages en diagnostische gegevens die we tijdens de intake en behandeling verzamelen, worden bewaard binnen een beveiligde digitale omgeving die voldoet aan de normen van de nieuwe AVG-wetgeving. Deze gegevens zijn bedoeld voor je behandelaar om je een zo goed mogelijke behandeling te kunnen aanbieden en worden dus in principe ook niet gedeeld met anderen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
Soms zijn er wel situaties waarin het uitwisselen van gegevens wenselijk is, bijvoorbeeld met je huisarts of  bedrijfsarts. Uitwisseling van persoonlijke gegevens gebeurt alleen met je nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Je hebt dus ook het recht om dit te weigeren, zonder dat dit de behandelrelatie schaadt. Je hebt ook altijd het recht om deze rapportages in te zien, te corrigeren en ook om deze te wissen. Hiervoor kan je contact opnemen met je behandelaar of met de contactpersoon van de praktijk inzake privacywetgeving, Saskia de Jager.

Voor de uitgebreide privacystatement, klik hier

Klachten

Indien je een klacht hebt over de behandeling dan kan je dit  het beste met je behandelaar bespreken. Als je hierna nog onvrede houdt over de behandeling of handelswijze,  kan je een officiële klacht indienen bij onze beroepsvereniging. De klachtenregelingen zijn te lezen op de websites Nederlands Instituut van Psychologen of LVVP.