Kosten en vergoedingen

Hier vind je wat je zorgverzekeraar vergoed en de kosten in geval van onverzekerde zorg

Wat wordt vergoed door je zorgverzekeraar?

Basis GGZ

  • Voor kortdurende psychologische zorg worden maximaal 12 sessies vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u verwezen bent door uw huisarts, met een (vermoeden van) een psychologische diagnose. In de basis GGZ worden 3 pakketten vergoed: kort (tot 5 sessies), midden (tot 8 sessies) en intensief (tot 12 sessies). Wij declareren rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekering bij u in rekening gebracht.

Specialistische GGZ

  • Specialistische GGZ wordt ook vanuit de basisverzekering vergoed. Er is geen limiet aan het aantal sessies. Er moet wel een verwijzing van de huisarts, en een noodzaak zijn voor langer durende therapie zijn. De declaratie wordt na afsluiting van de gehele behandeling, of bij een langer durende behandeling aan het eind van ieder jaar naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Onverzekerde zorg

  • Als u zich aanmeldt voor psychologische hulp terwijl de huisarts geen psychologische diagnose heeft gesteld, of wanneer de diagnose valt onder niet verzekerde zorg, dan komt de behandeling voor eigen rekening.

Tarieven

  • De verschillende tarieven die wij hanteren in onze praktijk staan vermeld in het onderstaande PDF-document.

Benieuwd hoe snel je terecht kan? Kijk bij Aanmelden voor de actuele wachttijden..